• Zuidas

Beoordeling markthuurprijsherziening

Wat niet alle organisaties weten is dat in veel overeenkomsten een clausule is opgenomen waarin u de mogelijkheid krijgt de huurprijs te herzien naar een marktconforme huurprijs.

 

Huurprijzen zijn door het grote aanbod en de economische crisis onder druk komen te staan. Door gebruik te maken van de clausule kunt u dus flink besparen. Fellow Real Estate adviseert en begeleidt uw organisatie in dit herzieningsproces.